Doporučujeme
Kontakt

Nakladatelství HANEX

Telefony:
+420 777 029 870
+420 724 857 534

E-mail:
info@nakladatelstvi-hanex.com

Kauzální atribuce aneb Jak pátráme po příčinách životních událostí, Irena Plevová (2008) Tisk Email
Napsal uživatel Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc   
Sobota, 07 Květen 2011 07:18

Posuzovaná práce je text monografického charakteru, který se věnuje významnému tématu, který prolíná více psychologických disciplín – základních i aplikovaných (sociální psychologie, psychologie motivace, pedagogická psychologie, psychoterapie apod.). Jde zde o problematiku kauzálních atribucí, tedy o problematiku subjektivního přisuzování příčin lidskému jednání, lidským činům a výkonům.

Není možno zamlčovat, že jde o text náročnější v tom smyslu, že vyžaduje předchozí průpravu v základech psychologie. Cílovými skupinami proto mohou být vysokoškolsky vzdělaní absolventi jako například učitelé, vychovatelé, lékaři, obecně humanitně orientovaní odborníci – vylučovat však nelze ani vzdělané laiky. Informace z daného textu mohou pracovníkům těchto profesí usnadnit prohloubení jak vlastního sebepoznání či identifikace chyb při výkladu chování jiných osob, tak vést k uvědomění, že i jejich vlastní jednání může být různě chápáno z hlediska celé variety možných příčin.
Problematika kauzálních atribucí je v textu rozšířena o propojení především k významným činitelům sebesystému a emočním stavům, kteří se mohou podílet na způsobu jejich realizací. Pohled na roli kauzálních atribucí v reálných praktických činnostech je umožněn v poslední kapitole daného textu výkladem dvou terapeutických přístupů – kognitivně behaviorální a racionálně emoční terapie a reflexí kauzálních atribucí ve školní prostředí. V závěru můžeme konstatovat, že posuzovaný text dává čtenáři možnost se kvalitně seznámit se základními teoretickými přístupy, klíčovými pojmy a širšími souvislostmi celé psychologické problematiky přisuzování příčin v lidském jednání. Dává čtenáři šanci získat dostatečnou informaci o významném činiteli, který může ovlivňovat řadu procesů v mezilidském kontaktu. Samotný text je zpracován kultivovaně, odborně fundovaně, ale přesto čtivě. Ocenit je třeba také názorné příklady a experimenty.