Doporučujeme
300.00 Kč

180.00 Kč

VirtueMart
Váš košík je prázdný

Kontakt

Nakladatelství HANEX

Telefony:
+420 777 029 870
+420 724 857 534

E-mail:
info@nakladatelstvi-hanex.com

Moderní trendy v e-komunikaci, Kamil Kopecký (2007) ZČU Tisk Email
Napsal uživatel doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.   
Sobota, 07 Květen 2011 07:25

Předložená nová publikace známého autora v oblasti e-learningu je zaměřena na aktuální problematiku mediální výchovy. Publikace utřiďuje základní poznatky a předává je čtivou formou tak, aby byla velmi vhodně využitelná v práci učitelů všech stupňů škol. Umožní čtenářům orientaci v problematice elektronické komunikace, a to zejména na internetu. Může být významnou pomůckou pro realizaci úkolů kurikulární reformy v zaměření na informační a komunikační technologie a již vzpomínanou mediální výchovu.

V první kapitole nás autor stručně orientuje v základech komunikace a e-komunikace. Důležité je pojednání o netiketě, které je dále v publikaci rozvíjeno. S tím souvisí i vypracování vhodného základního přehledu o nebezpečných komunikačních praktikách.
Druhá kapitola přináší přehled typů komunikace tak, že jistě většině čtenářů přinese základní přehled včetně informace o typech komunikace, které dnes dospělí často teprve objevují, ale jejich děti je již využívají. Ve třetí kapitole autor i s využitím příkladů prezentuje některé problémy v mediální komunikaci. S některými příklady může čtenář i nesouhlasit, ale tak to je a je nutné si to uvědomit jak pro výuku, tak i pro vlastní práci s informacemi v médiích a na internetu.
Mnozí jistě oceníme kapitolu č. 4, která je zaměřena na jazyk v elektronické komunikaci a i na příkladech ukazuje, co se s naším jazykem děje díky „zkratkové“ komunikaci, slangu atd. Komunikační procesy a komunikační modely jsou popsány skutečně velmi stručně a zde čtenářům doporučujeme pro hlubší studium další odbornou literaturu. Problém je, že pohledy např. psychologů nebo odborníků na marketing uchopují téma ze svého úhlu.
Publikaci uzavírají informace k portálům na internetu a k vlivu elektronické komunikace na děti a mládež. Následují přílohy s příklady, na které se autor odvolává v textu kapitol.
Utřídění poznatků z e-komunikace a mediální výchovy při čtivosti textu z publikace činí text, který je možné doporučit doslova pro každou sborovnu a širokou veřejnost. Jeho prostudování nám umožňuje daleko lepší orientaci zejména v komunikaci na internetu. Specificky pro základní školy publikace přináší potřebné poznatky pro RVP – ŠVP.