Doporučujeme
60.00 Kč

180.00 Kč

VirtueMart
Váš košík je prázdný

Kontakt

Nakladatelství HANEX

Telefony:
+420 777 029 870
+420 724 857 534

E-mail:
info@nakladatelstvi-hanex.com

Moderní trendy v e-komunikaci, Kamil Kopecký (2007) UP Tisk Email
Napsal uživatel Mgr. Květoslav Bártek   
Sobota, 07 Květen 2011 07:28

Publikace si klade za cíl systematicky seznámit čtenáře se základními pojmy a poznatky z oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a komunikace. Tedy z pohledu na ICT jako na komunikační nástroje a na komunikaci jako neustále probíhající proces. Primárně je sice publikace určena pedagogům, kterým má pomoci s naplněním požadavků stanovených RVP, odborné veřejnosti a studentům, podstatné informace zde však naleznou i rodiče, kteří se snaží tento fenomén – mnohdy více bližší jejich potomkům – pochopit. První kapitola charakterizuje komunikaci a následně e-komunikaci.

Autor uvádí základní vlastnosti a rysy e-komunikace s odlišnostmi od běžné komunikace. Čtenář se seznámí s významem pojmu netiketa, sociální inženýrství a také s druhy nebezpečných komunikačních praktik. Druhá kapitola seznamuje čtenáře s formami a typy komunikace a s konkrétními nástroji pomocí nichž může být daný typ komunikace realizován. Jako nástroje asynchronní komunikace představuje mj. Weblog, podcasting, e-mail a nastiňuje možnosti jejich využití ve vzdělávání. V částí týkající se synchronní komunikace se autor věnuje např. televiznímu a rádiovému vysílání, chatu, ICQ a videokomunikaci. Třetí kapitola se zabývá mediální komunikací, vlivem médií (převážně elektronických) na děti a mládež v ČR, na rozvoj jejich agresivity či produkci mediálních vzorů. V další části textu se autor věnuje způsobům jakým média, obzvlášť bulvární, pracují s informacemi a jaké motivy stojí v pozadí tohoto stylu práce.
Čtvrtá kapitola je věnována jazyku a textu v e-komunikaci, specifikům jimiž se vyznačují. Značný prostor je v této kapitole věnován slangu a to především slangu žákovskému a výzkumům uskutečněným v této oblasti. O základních modelech komunikace, o jejich schématech a o roli moderních komunikačních technologií v těchto modelech pojednává pátá kapitola. Problematikou internetových portálů a jejich úlohou v e-komunikaci se autor zabývá v kapitole číslo šest. Dále zde čtenář získává informace z oblasti e-médií a s nimi souvisejících e-textů. Autor opět zmiňuje možnosti využití internetových portálů, datových skladů (digitálních knihoven) a dalších e-médií ve vzdělávání.
V závěrečných kapitolách se autor zamýšlí nad vlivem informačních a komunikačních technologií na život dnešních dětí a dospívající mládeže a také postavením ICT v RVP.
Se zlepšujícími se ekonomickými podmínkami ve společnosti, dochází ke zvyšování počtu rodin, které vlastní PC připojené k internetu a mobilní telefon, jehož vlastnictví je standardem již mezi malými dětmi, se mnohdy v dospívající populaci stává nástrojem, který rozděluje mládež na ty co jsou IN a OUT a stává se tak symbolem sociálního statusu/statutu. Autor uvádí pozitivní i negativní vlivy ICT na děti a mládež a nechává tak na čtenáři jaký postoj k technologiím zaujme. Ať je však náš postoj k technologiím jakýkoliv, ICT jsou zde. Ovlivňují naše životy a nadále nás ovlivňovat budou. Proto je dobré, že tato publikace snažící se vytvořit ucelený přehled informací z komunikační e-džungle vznikla. Publikace obsahuje množství názorných příkladů z každodenního pohybu v různých komunikačních sítích s nimiž se máme možnost přímo setkat (poplašné zprávy, které dostáváme prostřednictvím e-mailu, fámy, dezinformace, bulvár, spam...) nebo odkazy- pro ty šťastnější z nás, kteří se ještě s něčím podobným nesetkali a chtějí si vytvořit vlastní konkrétní představy o popisovaných jevech. Publikace by se mohla stát jakýmsi výchozím bodem pro další - hlubší studium uvedených problémů.