Doporučujeme
Kontakt

Nakladatelství HANEX

Telefony:
+420 777 029 870
+420 724 857 534

E-mail:
info@nakladatelstvi-hanex.com

Upozornění: Váš prohlížeč nepřijímá cookies. Pro uložení zboží do košíku a objednání zboží musíte cookies povolit.

Obchodní podmínky

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi společností Nakladatelství Hanex s. r. o. se sídlem Pod letištěm 30, olomouc 779 00, IČO: 15456382 DIČ: CZ480722454, společnost s ručením omezeným (dále jen "dodavatel" nebo "prodávající"), která je provozovatelem internetového obchodu Nakladatelství Hanex a kupujícími, kteří jsou spotřebitelem (dále jen "odběratel" nebo "kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen "ObčZ"), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Další informace o prodávajícím jsou uvedeny níže dle potřeby.

Dodavatel / prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/odběratel - spotřebitel -. Je fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

1.3 Odstoupení od smlouvy

Vyberete-li nebo je-li Vám zaslána vadná kniha, máte možnost jeho vrácení do 14 dnů od doručení bez udání důvodu. Vrácena Vám bude kniha či knihy bez vady nebo plná cena zboží bez nároku na vrácení nákladů souvisejících a poskytnutých bonusů (např. poštovné zdarma). Navrácení peněz bude uskutečněné bankovním převodem nebo zasláním složenkou nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. K odstoupení je třeba, aby Váš projev vůle, kterým odstupujete od smlouvy, byl ve výše uvedené lhůtě doručen prodávajícímu.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme spotřebiteli zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. Při odstoupení od smlouvy spotřebitel uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny.

1.4 Vyřízení objednávky a dodací lhůta

Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu automatické potvrzení.

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

1.5 Doprava

Náklady na doručení zahrnují: poštovné, dobírkovné a balné. Určují se dle konečné výše objednávky po odečtení všech slev.

osobní odběr  - zdarma

Česká pošta - platba předem - 90 Kč

Česká pošta - dobírka - 120 Kč

při nákupu nad 4000 Kč doprava zdarma

Česká pošta garantuje doručení následující pracovní den po podání zásilky. Zásilky doručuje standardně mezi 8 – 16 hod. Pokud vás doručovatel nezastihne, nechá lísteček v poštovní schránce a zásilka zůstane uložena na vaší dodací poště (kontakt najdete na lístečku). Nově Česká pošta zasílá i SMS potvrzení o uložení zásilky.

Na pobočce České pošty je obchodní balík uložen 7 kalendářních dnů, poté je poslán zpět k odesílateli. Můžete ale poštu požádat o opakované doručení zásilky v určitý den nebo prodloužení úložní doby.

1.6 Platební podmínky

Dobírka - za zboží platíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.

1.7 Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali bez ohledu na změny.

2. REKLAMAČNÍ ŘÁD

2.1 Poškozené zboží

Pokud je balík s objednaným zbožím evidentně poškozen již při předání pracovníkem pošty, či přepravní služby PPL, doporučujeme zásilku nepřevzít a informovat nás o této skutečnosti telefonicky či e-mailem, abychom mohli zásilku pro vás opětovně vyexpedovat.

Pokud zjistíte závadu až po rozbalení zásilky, je nutno o této závadě do 3 dnů (neprodleně) po jejím obdržení informovat e-mailem, poštou či telefonicky zaměstnance naší společnosti, který vaši objednávku vyřizoval. Jeho jméno je vždy i s příslušnými kontakty uvedeno na faktuře, kterou obdržíte společně se zbožím. Ve vaší reklamaci vždy uveďte prosím číslo faktury a stručný popis vady.

2.2 Chybně dodané zboží

Pokud žádáte dodání chybějící části zboží, stačí tento požadavek sdělit telefonicky, e-mailem nebo písemně našemu pracovníkovi a chybějící doplněk vám zdarma obratem pošleme. Ve vaší reklamaci vždy opět uveďte číslo faktury a stručný popis vady. V případě chybné expedice (na faktuře je uvedena správná kniha, ale v balíku byla doručena kniha jiná), zašlete prosím chybně zaslanou knihu s kopií faktury na naší adresu, obratem vám zašleme knihu správnou.

2.3 Výměna a vrácení zboží

Pokud žádáte úplnou výměnu zboží, či navrácení peněz, je třeba vadnou knihu doporučeně zaslat zpět na naši adresu k rukám pracovníka, který vaši objednávku vyřizoval. Ke knize (knihám) přiložte originál faktury a stručný popis vady s vaším požadavkem (vrácení peněz, výměna zboží). Žádáte-li vrácení peněz, uveďte případně číslo vašeho účtu, kam mají být peníze vráceny. Pokud tak neučiníte, zašleme vám je složenkou. Peníze vám budou vráceny v plné výši, kterou jste uhradil, včetně event. zaplaceného poštovného a balného (tj. částka uvedená na faktuře). V případě chybné expedice (na faktuře je uvedena správná kniha, ale v balíku byla doručena kniha jiná), zašlete prosím chybně zaslanou knihu s kopií faktury na naší adresu, obratem vám zašleme knihu správnou.

Budete-li požadovat náhradu nákladů za poštovné, které jste uhradili při vyřizování reklamace, ofoťte nebo naskenujte podací lístek od zásilky a tento obratem s popisem požadavku, číslem faktury, číslem zákazníka a číslem vašeho účtu, na který chcete částku vrátit, zašlete k rukám pracovníka, který vyřizuje vaši reklamaci.

Tento reklamační řád se vztahuje pouze na publikace objednané v internetovém obchodě Nakladatelství Hanex, ne na publikace zakoupené v knihkupectví, či v jiných internetových obchodech.

V případě nejasností nás můžete kontaktovat:

  • e-mailem:info@nakladatelstvi-hanex.com
  • telefonicky na lince:775029870, 444485714 (Po-Pá 8:00-16:30),
  • písemně poštou na adrese:
    Nakladatelství Hanex, pod Letištěm 30, Olomouc 779 00 /také adresa pro vrácení zásilek/


3. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Veškeré osobní údaje nám svěřené jsou důvěrné a nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V případě, že chcete, aby vaše osobní údaje byly z naší databáze zcela odstraněny, zašlete prosím žádost o vymazání osobních údajů na výše uvedenou adresu, osobní údaje budou neprodleně z databáze odstraněny, v případě dalšího nákupů budete muset vytvořit zcela nový zákaznický účet.