Doporučujeme
Kontakt

Nakladatelství HANEX

Telefony:
+420 777 029 870
+420 724 857 534

E-mail:
info@nakladatelstvi-hanex.com

Kauzální atribuce aneb Jak pátráme po příčinách životních událostí, Irena Plevová (2008) Tisk Email
Napsal uživatel Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc   
Sobota, 07 Květen 2011 07:18

Posuzovaná práce je text monografického charakteru, který se věnuje významnému tématu, který prolíná více psychologických disciplín – základních i aplikovaných (sociální psychologie, psychologie motivace, pedagogická psychologie, psychoterapie apod.). Jde zde o problematiku kauzálních atribucí, tedy o problematiku subjektivního přisuzování příčin lidskému jednání, lidským činům a výkonům.

Celý článek...
 
Moderní trendy v e-komunikaci, Kamil Kopecký (2007) UP Tisk Email
Napsal uživatel Mgr. Květoslav Bártek   
Sobota, 07 Květen 2011 07:28

Publikace si klade za cíl systematicky seznámit čtenáře se základními pojmy a poznatky z oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a komunikace. Tedy z pohledu na ICT jako na komunikační nástroje a na komunikaci jako neustále probíhající proces. Primárně je sice publikace určena pedagogům, kterým má pomoci s naplněním požadavků stanovených RVP, odborné veřejnosti a studentům, podstatné informace zde však naleznou i rodiče, kteří se snaží tento fenomén – mnohdy více bližší jejich potomkům – pochopit. První kapitola charakterizuje komunikaci a následně e-komunikaci.

Celý článek...
 
Moderní trendy v e-komunikaci, Kamil Kopecký (2007) ZČU Tisk Email
Napsal uživatel doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.   
Sobota, 07 Květen 2011 07:25

Předložená nová publikace známého autora v oblasti e-learningu je zaměřena na aktuální problematiku mediální výchovy. Publikace utřiďuje základní poznatky a předává je čtivou formou tak, aby byla velmi vhodně využitelná v práci učitelů všech stupňů škol. Umožní čtenářům orientaci v problematice elektronické komunikace, a to zejména na internetu. Může být významnou pomůckou pro realizaci úkolů kurikulární reformy v zaměření na informační a komunikační technologie a již vzpomínanou mediální výchovu.

Celý článek...